• Σήμερα είναι: Τετάρτη, Ιούνιος 26, 2019

Ρωτάτε – απαντάμε: Ποιος θεωρείται «επαγγελματίας αγρότης»;

Φίλε Δημήτρη, αναγνώστη της ιστοσελίδας μας, σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια.

Στο ερώτημά σου, η απάντηση μας είναι η εξής:

Σύμφωνα με έγγραφη απάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Κυβέρνησης Εθνικού Σκοπού ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, κ. Β. Αποστόλου, στη Βουλή, για τον χαρακτηρισμό του επαγγελματία αγρότη, σημειώνουμε και ενημερώνουμε πως ο αγρότης που ενδιαφέρεται να χαρακτηριστεί ως «επαγγελματίας αγρότης», θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του Ν. 4389/2016.

Έτσι, ένας αγρότης για να χαρακτηριστεί ως «επαγγελματίας αγρότης» θα πρέπει (σωρευτικά):

α) να λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του και

β) να ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.

Αναλυτικότερα και ειδικότερα στο ερώτημά σου:

Στις περιπτώσεις στις οποίες ο αγρότης ασκεί και άλλη εξωαγροτική δραστηριότητα, θα πρέπει, κάθε έτος, με την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης να ικανοποιεί το κριτήριο του ποσοστού αγροτικού εισοδήματος, δηλαδή το ποσοστό του αγροτικού εισοδήματος θα πρέπει να είναι, τουλάχιστον, 50% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του, λαμβάνοντας υπόψη το καθαρό κέρδος της αγροτικής δραστηριότητας που προκύπτει από τον λογιστικό προσδιορισμό σε σχέση με το συνολικό καθαρό κέρδος από λογιστικό προσδιορισμό, σύμφωνα με την αριθμ. 360/26071/1.3.2016 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Εάν η εν λόγω προϋπόθεση δεν ικανοποιείται, τότε ο ενδιαφερόμενος αγρότης θα χάσει την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη για ένα ή και περισσότερα έτη, έως ότου από την υποβολή νέας φορολογικής δήλωσης προκύψει το απαιτητό ποσοστό αγροτικού εισοδήματος (δηλ. τουλάχιστον 50%), όπως αναφέρθηκε ανωτέρω.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 134430/4.3.2011 (ΦΕΚ 382/Β/14-3-2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος», «η σύγκριση αγροτικού και συνολικού εισοδήματος γίνεται σε ατομικό επίπεδο και περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους εισοδήματα, όπως αυτά δηλώνονται στη αρμόδια ΔΟΥ».

Εάν ένας αγρότης χάσει την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη μία χρονιά, έχει την δυνατότητα την επόμενη χρονιά, και εφόσον πληροί όλες τις προϋποθέσεις, να χαρακτηριστεί, εκ νέου, επαγγελματίας αγρότης.

Λόγια σταράτα, καθαρά και ξάστερα!

 

 

H Bουκέντρα

 

ΥΓ: Είμαστε στη διάθεση των αναγνωστών για οποιοδήποτε αγροτικό θέμα τους.

 

 

Ετικέτες: ,