• Σήμερα είναι: Δευτέρα, Σεπτέμβριος 23, 2019

Η απάντηση του ΥΕΘΑ Πάνου Καμμένου για τα στρατόπεδα του δ. Σερρών

Domino News
Domino News
Φεβρουάριος28/ 2017

«Αδειάζει» τον δήμο Σερρών…ο ΥΕΘΑ !

Την απάντηση του στις δύο ξεχωριστές ερωτήσεις που κατέθεσαν οι Σερραίοι βουλευτές, Φωτεινή Αραμπατζή (ΝΔ) και Αναστάσιος Μαγαλομύστακας (Ένωση Κεντρώων) με θέμα τα στρατόπεδα του Δήμου Σερρών και την αξιοποιήση τους, έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος. 

Ο ίδιος στην απάντηση του ξεκαθαρίζει ότι ποτέ δεν τέθηκε θέμα  … ακύρωσης της συμφωνίας και έναρξης από μηδενική βάση….όπως εσφαλμένα ερμήνευσε η δημοτική αρχή !

Ειδικότερα: 

Απάντηση ΥΕΘΑ Πάνου Καμμένου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1453/23-11-2016) με θέμα: «Σχετικά με τα στρατόπεδα του Δήμου Σερρών»

Σε απάντηση της Ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Αναστάσιος Μεγαλομύστακας, με θέμα «Σχετικά με τα στρατόπεδα του Δήμου Σερρών» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα:

Με το Ν. 2745/1999, και την σύσταση της Υπηρεσίας Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων (ΥΑΜΣ), είχε ξεκινήσει μια πρώτη προσπάθεια αξιοποίησης ακινήτων των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο συνεργασίας του ΥΠΕΘΑ και του τότε Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξιών και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) που αφορούσε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναφορικά με την μετεγκατάσταση των στρατοπέδων και την ταυτόχρονη αναβάθμιση των αστικών συγκροτημάτων.

Το πρόγραμμα απομάκρυνσης των στρατοπέδων από τα αστικά κέντρα και μετεγκατάστασής τους σε νέες θέσεις ανεφέρετο στο σύνολο της επικρατείας της χώρας, και στόχευε πρωτίστως στην κάλυψη των σύγχρονων και μακροπρόθεσμων επιχειρησιακών αναγκών του ΥΠΕΘΑ, καθώς και στην αξιοποίηση των συγκεκριμένων ακινήτων (στρατοπέδων, ιδιοκτησίας του ΤΕΘΑ) μέσω της πολεοδόμησης αυτών, επ’ ωφελεία τόσο των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και των τοπικών κοινωνιών, στο πλαίσιο όμως της Αρχής της αμοιβαιότητας.

Όσον αφορά  το από 15.3.2012 υπηρεσιακό έγγραφο της τότε ΥΑΜΣ, με υπογραφή του τότε ΥΕΘΑ κ. Αβραμόπουλου, τούτο σε καμία περίπτωση δεν ενέχει θέση εγκριτικής απόφασης, ούτε αποδοχής κάποιας «τελικής απόφασης – πρότασης» του δήμου Σερρών, αλλά, εκφράστηκε η κατ’ αρχάς σύμφωνος γνώμη του ΥΠΕΘΑ για την συνέχιση της σχετικής διαδικασίας πολεοδόμησης των υπόψη δύο στρατοπέδων, ενώ παράλληλα κλήθηκε ο δήμος να προχωρήσει στην σύνταξη των απαραίτητων πολεοδομικών μελετών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 2745/99.

Δυστυχώς όμως, μέχρι σήμερα, ο Δήμος δεν ανταποκρίθηκε πλήρως και σύμφωνα με τις προβλέψεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και των συμφωνηθέντων. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι η προωθούμενη πολεοδόμηση εκτός των τεχνικών σφαλμάτων είναι τουλάχιστον ανισοβαρής, δεδομένου ότι η αποδιδόμενη υπέρ ΤΕΘΑ έκταση, εκ της συνολικά πολεοδομούμενης και παραχωρούμενης στον δήμο, ανήρχετο σε 45 μόλις στρέμματα, έναντι συνολικής έκτασης των υπόψη δύο (2) στρατοπέδων 286 στρεμμάτων, ήτοι σε ποσοστό 16%, κατά πολύ δηλαδή μικρότερο του επιβαλλόμενου, όταν στην σχετική νομοθεσία βάσει της οποίας κινήθηκε η συμφωνία, προβλέπεται ποσοστό αποδόσεως πολεοδομημένης γης υπέρ ΤΕΘΑ ύψους έως και 50%.

Παρ’ όλες τις προαναφερθείσες επισημάνσεις, ο δήμος συνέχισε – εν κρυπτώ – την διαδικασία της πολεοδόμησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα όπως προαναφέρθηκε την έγκριση της πολεοδόμησης των εν λόγω δύο στρατοπέδων την άνοιξη του έτους 2016, με την έκδοση των σχετικών  Υπουργικών Αποφάσεων.

Συνεπώς, με  το από 16.11.2016 έγγραφο του ΤΕΘΑ, όχι μόνον δεν τέθηκε θέμα « … ακύρωσης της συμφωνίας και έναρξης από μηδενική βάση….» όπως εσφαλμένα ερμηνεύθηκε και αποδόθηκε, αλλά απεναντίας επισημάνθηκε η βούλησή για ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας στο πνεύμα όμως της βασικής αρχής της αμοιβαιότητας και του αμοιβαίου οφέλους, όπως εξ άλλου προβλέπεται και επιτάσσεται από την κείμενη νομοθεσία, βάσει της οποίας διεξήχθη η σχετική πολεοδόμηση.

Ως εκ τούτου ουδεμία συμφωνία υπήρξε, η οποία να ακυρώθηκε με το από 16.11.2016 υπηρεσιακό έγγραφο του ΤΕΘΑ. Με το εν λόγω έγγραφο επισημάνθηκε ότι στο πλαίσιο της αρχής «της συνέχειας του κράτους» το ΤΕΘΑ και κατ’ επέκταση το ΥΠΕΘΑ διάκειται κατ’ αρχήν θετικά ως προς το γενικό πλαίσιο της όλης πολεοδόμησης, υπό το πρίσμα όμως των αναγκαίων βελτιώσεων που πρέπει να συντελεστούν, όπως θα προκύψουν μέσα από έναν καλόπιστο διάλογο και συνεννόηση των δύο πλευρών, με στόχο την επίτευξη μιας αμοιβαίας επωφελούς συμφωνίας-πολεοδόμησης, τόσο δηλαδή επ’ ωφελεία της τοπικής κοινωνίας όσο και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συμπληρωματικά των ανωτέρω, σας επισημαίνω ότι βασικό στοιχείο στην υφιστάμενη στρατηγική του ΥΠΕΘΑ, ως προς την ορθολογιστική αξιοποίηση της ακινήτου περιουσίας του, αποτελεί η κατά προτεραιότητα συνεργασία του με τις κατά τόπους αρχές, προκειμένου τα οποιαδήποτε σχέδια αξιοποίησης των ακινήτων του να στοχεύουν πρωτίστως στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, μέσα από ένα πλαίσιο συνεργασίας με τις τοπικές αρχές (Περιφέρεια, Δήμο κ.λ.π.), στο πνεύμα πάντα του αμοιβαίου οφέλους. Για την αποφυγή δε παρεξηγήσεων να τονίσω ότι όφελος δεν νοείται, για εμάς, μόνο το οικονομικό κέρδος αλλά κάθε έργο ή δράση που έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων ή την αναβάθμιση των παρεχόμενων από το Κράτος, με την ευρεία του έννοια, υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Τέλος, σας διαβεβαιώνω ότι η βούληση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να συνεργαστεί με τον Δήμο για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου πρέπει να θεωρείται δεδομένη προκειμένου να επιτευχθεί  μια συμφωνία επωφελής, πρώτα από όλα για την τοπική κοινωνία.


Ερώτηση 1453/23-11-16 της Βουλής των Ελλήνων (Η ερώτηση του Αναστάσιου Μεγαλομύστακα)

Από το έτος 2012 υπάρχει μεταξύ ΥΠΕΘΑ και Δήμου Σερρών συμφωνία για την αξιοποίηση των στρατοπέδων Εμμ. Παπά-Παπαλουκά-Αποθήκες Πυρομαχικών Λευκώνα του Δήμου Σερρών.

Ο τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Αβραμόπουλος Δημήτρης με το έγγραφο Φ.900.08/06/95187Σ.49-Παπάγου 15 Μαρτίου 2012, αποδέχθηκε την τελική απόφαση – πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών για την αξιοποίηση των εν λόγω στρατοπέδων. Κατόπιν τούτων, ο Δήμος Σερρών συνέταξε τις απαραίτητες πολεοδομικές μελέτες οι οποίες εγκρίθηκαν από τα αρμόδια Υπουργεία και εκδόθηκαν τα αντίστοιχα ΦΕΚ. Την 22η Νοεμβρίου 2016, ο Δήμος Σερρών έλαβε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Γενικό Επιτελείο Στρατού Ταμείο Εθνικής Άμυνας το έγγραφο Φ. 914.2/38/Γ/4593 Σ.1044-Αθήνα 16-11-2016 με θέμα: Αξιοποίηση στρατοπέδων «Εμμανουήλ Παπά και Παπαλουκά» στις Σέρρες, σύμφωνα με το οποίο το ΥΠΕΘΑ ακυρώνει την υπάρχουσα συμφωνία και θέτει το θέμα από μηδενική βάση.

Αντίθετα από αυτό το έγγραφο, ο σημερινός Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Καμμένος στις 22-07-2016 στη Βουλή αναφερόμενος στο θέμα των στρατοπέδων του Δήμου Σερρών δεσμεύτηκε ότι θα σεβαστεί την υπάρχουσα συμφωνία και επί λέξει μεταξύ των άλλων είπε τα εξής: « Μα είναι δυνατό να παραβιάσουμε ποτέ τη συνέχεια του κράτους;…..Σας διαβεβαιώνω γι’ αυτό και μην ανησυχείτε για τις Σέρρες… Δεν είναι καν στο προγραμματισμό. Και ισχύει η συμφωνία. Είναι στα πρακτικά η δήλωσή μου. Δεν πρόκειται να την παραβιάσουμε. Προς θεού». Σε μια εποχή, που η πόλη των Σερρών έρχεται καθημερινά αντιμέτωπη με την ανεργία και τον οικονομικό μαρασμό, η παραχώρηση των στρατοπέδων στον Δήμο, θα προσφέρει αναπτυξιακή προοπτική και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο υπουργός

προτίθεστε να ακυρώσετε την συμφωνία που σύναψε ο Δήμος Σερρών με τον τέως Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Αβραμόπουλο Δημήτρη, έτσι ώστε να τεθεί το θέμα των στρατοπέδων του Δήμου Σερρών από μηδενική βάση;

Πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε τα στρατόπεδα του Δήμου Σερρών και εντός ποιων χρονικών ορίων;

Πως σκοπεύετε να διατηρήσετε τα κτίρια που βρίσκονται μέσα στα στρατόπεδα;

Γιατί δεσμευτήκατε μέσα στην Βουλή ότι θα διατηρηθεί η υπάρχουσα συμφωνία ενώ όπως φαίνεται γνωρίζατε και θέλατε να την ακυρώσετε;

Ο βουλευτής

Αναστάσιος Μεγαλομύστακας


Απάντηση ΥΕΘΑ Πάνου Καμμένου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1508/25-11-2016) με θέμα: «Στον «αέρα» οι συμφωνίες αξιοποίησης των στρατοπέδων του Δήμου Σερρών με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας»

Σε απάντηση της Ερώτησης που κατέθεσε η βουλευτής κ. Φωτεινή Αραμπατζή, με θέμα «Στον «αέρα» οι συμφωνίες αξιοποίησης των στρατοπέδων του Δήμου Σερρών με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα:

Με το Ν. 2745/1999, και την σύσταση της Υπηρεσίας Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων (ΥΑΜΣ), είχε ξεκινήσει μια πρώτη προσπάθεια αξιοποίησης ακινήτων των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο συνεργασίας του ΥΠΕΘΑ και του τότε Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξιών και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) που αφορούσε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναφορικά με την μετεγκατάσταση των στρατοπέδων και την ταυτόχρονη αναβάθμιση των αστικών συγκροτημάτων.

Το πρόγραμμα απομάκρυνσης των στρατοπέδων από τα αστικά κέντρα και μετεγκατάστασής τους σε νέες θέσεις ανεφέρετο στο σύνολο της επικρατείας της χώρας, και στόχευε πρωτίστως στην κάλυψη των σύγχρονων και μακροπρόθεσμων επιχειρησιακών αναγκών του ΥΠΕΘΑ, καθώς και στην αξιοποίηση των συγκεκριμένων ακινήτων (στρατοπέδων, ιδιοκτησίας του ΤΕΘΑ) μέσω της πολεοδόμησης αυτών, επ’ ωφελεία τόσο των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και των τοπικών κοινωνιών, στο πλαίσιο όμως της Αρχής της αμοιβαιότητας.

Όσον αφορά  το από 15.3.2012 υπηρεσιακό έγγραφο της τότε ΥΑΜΣ, με υπογραφή του τότε ΥΕΘΑ κ. Αβραμόπουλου, τούτο σε καμία περίπτωση δεν ενέχει θέση εγκριτικής απόφασης, ούτε αποδοχής κάποιας «τελικής απόφασης – πρότασης» του δήμου Σερρών, αλλά, εκφράστηκε η κατ’ αρχάς σύμφωνος γνώμη του ΥΠΕΘΑ για την συνέχιση της σχετικής διαδικασίας πολεοδόμησης των υπόψη δύο στρατοπέδων, ενώ παράλληλα κλήθηκε ο δήμος να προχωρήσει στην σύνταξη των απαραίτητων πολεοδομικών μελετών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 2745/99.

Δυστυχώς όμως, μέχρι σήμερα, ο Δήμος δεν ανταποκρίθηκε πλήρως και σύμφωνα με τις προβλέψεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και των συμφωνηθέντων. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι η προωθούμενη πολεοδόμηση εκτός των τεχνικών σφαλμάτων είναι τουλάχιστον ανισοβαρής, δεδομένου ότι η αποδιδόμενη υπέρ ΤΕΘΑ έκταση, εκ της συνολικά πολεοδομούμενης και παραχωρούμενης στον δήμο, ανήρχετο σε 45 μόλις στρέμματα, έναντι συνολικής έκτασης των υπόψη δύο (2) στρατοπέδων 286 στρεμμάτων, ήτοι σε ποσοστό 16%, κατά πολύ δηλαδή μικρότερο του επιβαλλόμενου, όταν στην σχετική νομοθεσία βάσει της οποίας κινήθηκε η συμφωνία, προβλέπεται ποσοστό αποδόσεως πολεοδομημένης γης υπέρ ΤΕΘΑ ύψους έως και 50%.

Παρ’ όλες τις προαναφερθείσες επισημάνσεις, ο δήμος συνέχισε – εν κρυπτώ – την διαδικασία της πολεοδόμησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα όπως προαναφέρθηκε την έγκριση της πολεοδόμησης των εν λόγω δύο στρατοπέδων την άνοιξη του έτους 2016, με την έκδοση των σχετικών  Υπουργικών Αποφάσεων.

Συνεπώς, με  το από 16.11.2016 έγγραφο του ΤΕΘΑ, όχι μόνον δεν τέθηκε θέμα « … ακύρωσης της συμφωνίας και έναρξης από μηδενική βάση….» όπως εσφαλμένα ερμηνεύθηκε και αποδόθηκε, αλλά απεναντίας επισημάνθηκε η βούλησή για ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας στο πνεύμα όμως της βασικής αρχής της αμοιβαιότητας και του αμοιβαίου οφέλους, όπως εξ άλλου προβλέπεται και επιτάσσεται από την κείμενη νομοθεσία, βάσει της οποίας διεξήχθη η σχετική πολεοδόμηση.

Ως εκ τούτου ουδεμία συμφωνία υπήρξε, η οποία να ακυρώθηκε με το από 16.11.2016 υπηρεσιακό έγγραφο του ΤΕΘΑ. Με το εν λόγω έγγραφο επισημάνθηκε ότι στο πλαίσιο της αρχής «της συνέχειας του κράτους» το ΤΕΘΑ και κατ’ επέκταση το ΥΠΕΘΑ διάκειται κατ’ αρχήν θετικά ως προς το γενικό πλαίσιο της όλης πολεοδόμησης, υπό το πρίσμα όμως των αναγκαίων βελτιώσεων που πρέπει να συντελεστούν, όπως θα προκύψουν μέσα από έναν καλόπιστο διάλογο και συνεννόηση των δύο πλευρών, με στόχο την επίτευξη μιας αμοιβαίας επωφελούς συμφωνίας-πολεοδόμησης, τόσο δηλαδή επ’ ωφελεία της τοπικής κοινωνίας όσο και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συμπληρωματικά των ανωτέρω, σας επισημαίνω ότι βασικό στοιχείο στην υφιστάμενη στρατηγική του ΥΠΕΘΑ, ως προς την ορθολογιστική αξιοποίηση της ακινήτου περιουσίας του, αποτελεί η κατά προτεραιότητα συνεργασία του με τις κατά τόπους αρχές, προκειμένου τα οποιαδήποτε σχέδια αξιοποίησης των ακινήτων του να στοχεύουν πρωτίστως στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, μέσα από ένα πλαίσιο συνεργασίας με τις τοπικές αρχές (Περιφέρεια, Δήμο κ.λ.π.), στο πνεύμα πάντα του αμοιβαίου οφέλους. Για την αποφυγή δε παρεξηγήσεων να τονίσω ότι όφελος δεν νοείται, για εμάς, μόνο το οικονομικό κέρδος αλλά κάθε έργο ή δράση που έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων ή την αναβάθμιση των παρεχόμενων από το Κράτος, με την ευρεία του έννοια, υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Τέλος, σας διαβεβαιώνω ότι η βούληση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να συνεργαστεί με τον Δήμο για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου πρέπει να θεωρείται δεδομένη προκειμένου να επιτευχθεί  μια συμφωνία επωφελής, πρώτα από όλα για την τοπική κοινωνία.

 


Ερώτηση 1508/25-11-16 της Βουλής των Ελλήνων  (Ερώτηση Φωτεινής Αραμπατζή)

Κύριε Υπουργέ,

Στον «αέρα» τινάζονται οι προϊσχύουσες Συμφωνίες του Δήμου Σερρών με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την αξιοποίηση από τον Δήμο των στρατοπέδων «Εμμανουήλ Παππά» και «Παπαλουκά», για τη συνέχιση των οποίων είχατε προσωπικά δεσμευθεί ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας από το βήμα της Βουλής στις 21-10-2016 και στη συζήτηση σχετικού νομοσχεδίου.

Τότε διαβεβαιώνατε για την εξαίρεση των συγκεκριμένων στρατοπέδων οπό τα άρθρα 10 και 11 που θα τα περιελάμβαναν στον κατάλογο των υπό αξιοποίηση ακινήτων από το ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ.

Δυστυχώς όμως, το αρμόδιο Τμήμα Αξιοποίησης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.), με έγγραφο του προς τον Δήμο Σερρών στις 16 11-2016, ανακοινώνει την έναρξη από «μηδενικής βάσης» της Συμφωνίας, η οποία και «θα προκύψει μέσα από τις επιβαλλόμενες προσεχείς διαβουλεύσεις – συναντήσεις μιας και η όλη πράξη της παραχώρησης θα ολοκληρωθεί με τη σύσταση και την υπογραφή σχετικής σύμβασης μεταξύ Τ.ΕΘ.Α. και Δήμου Σερρών».

Κατόπιν αυτής της ιδιαίτερα αρνητικής εξέλιξης και με δεδομένο ότι:

Ο Δήμος Σερρών είναι ίσως ο μόνος Δήμος της χώρας μας, ο οποίος επέλεξε έπειτα από συνεννόηση με προηγούμενες ηγεσίες του Υ.ΕΘ.Α. να πολεοδομήσει έκταση στρατοπέδου, πολλαπλασιάζοντας την αξία της, και να την ανταλλάξει με εκτάσεις, που θα παραχωρηθούν στο Δήμο από το Υ.ΕΘ.Α., με σχέδιο να αναπτυχθούν διάφορες κοινωφελείς χρήσεις, που ωφελούν όχι μόνο τον Δήμο και την ευρύτερη κοινωνία αλλά και το ίδιο το Υπουργείο τόσο από άποψη λειτουργική όσο και από άποψη οικονομική.

Η παρούσα εξέλιξη θα υποχρεώνει τον Δήμο Σερρών να καταβάλει ετησίως υψηλό οικονομικό τίμημα για να χρησιμοποιήσει τα στρατόπεδα για τους κοινωφελείς σκοπούς που προβλέπονται, ένα τίμημα το οποίο δυστυχώς αδυνατεί να καταβάλει με συνέπεια τον ορατό κίνδυνο εγκατάλειψης της χρήσης των συγκεκριμένων χώρων από τον Δήμο, οι οποίες ήδη χρησιμοποιούνται για πλήθος πολιτιστικών γεγονότων και κοινωφελών δράσεων.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ

1. Είναι εις γνώσιν σας το σχετικό έγγραφο, που εστάλη από το Τ.ΕΘ.Α. στον Δήμο Σερρών;

2. Εάν όχι, προτίθεσθε να τηρήσετε την εκπεφρασμένη δέσμευση σας από το βήμα της Βουλής για την συνέχιση της ισχύος των προϋπαρχουσών συμφωνιών του Δήμου Σερρών με το Υ.ΕΘ.Α. για τα στρατόπεδα «Εμμανουήλ Παππά» και «Παπαλουκά»;

Η βουλευτής

Φωτεινή Αραμπατζή