• Σήμερα είναι: Τετάρτη, Ιούνιος 26, 2019

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αλλάζουν την Αγροτική Ελλάδα

Πώς από την πολιτική της στήριξης των «ΛΙΓΩΝ και ΕΚΛΕΚΤΩΝ» περάσαμε στη στήριξη των ΠΟΛΛΩΝ, αλλά κυρίως αυτών που έχουν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ!

Το παράδειγμα της ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Εξισωτική Αποζημίωση είναι η οικονομική ενίσχυση που δίνεται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα. Η οικονομική ενίσχυση αποσκοπεί στην αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους ή/και του διαφυγόντος εισοδήματος στους γεωργούς, που προκαλείται από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις περιοχές αυτές και αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της συνέχισης της γεωργικής δραστηριότητας σ’ αυτές τις περιοχές (Ορεινές, Μειονεκτικές και με Ειδικά Προβλήματα περιοχές).

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ορεινών περιοχών είναι τα μεγάλα υψόμετρα και οι απότομες κλίσεις, που αποτελούν και τα κύρια φυσικά μειονεκτήματα των περιοχών αυτών. Τα δε χαρακτηριστικά γνωρίσματα των περιοχών με μειονεκτήματα είναι το άγονο των περιοχών και το μεγάλο ποσοστό φτωχών βοσκοτόπων. Επίσης, οι γεωργοί που ασκούν τη γεωργική δραστηριότητα στις ορεινές ή στις μειονεκτικές περιοχές και καθημερινά έχουν να αντιμετωπίσουν τις παραπάνω αντίξοες συνθήκες – οι οποίες επιδρούν αρνητικά στο εισόδημά τους – εμφανίζουν έντονα την τάση της εγκατάλειψης αυτών καθώς και της εγκατάλειψης της καλλιέργειας αυτών.

Το πρόγραμμα της Εξισωτικής Αποζημίωσης, που εφαρμόζει και υλοποιεί η Κυβέρνηση Εθνικού και Πατριωτικού Σκοπού ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, μόνο στο «όνομα» έμεινε ίδιο με το παλιό της ΠΑΣΟΚΟΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ενώ επήλθαν σ΄αυτό σημαντικότατες αλλαγές

Πρακτικά, μόνο η κεντρική πολιτική στόχευση της ενίσχυσης των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας έχει διατηρηθεί, όμως οι νέοι όροι και οι προϋποθέσεις για την ένταξη στα μέτρα της Εξισωτικής Αποζημίωσης έχουν αλλάξει σημαντικά τον χαρακτήρα της ενίσχυσης.

Φτάνει μία γρήγορη ματιά στους πίνακες  που ετοιμάσαμε για τους αναγνώστες του Dominonews.gr για να γίνει αντιληπτό ότι, εκτός των γενικών όρων που διατηρήθηκαν ως είχαν, έχουν απαλειφθεί όλοι οι περιοριστικοί όροι και προϋποθέσεις ένταξης στo αντίστοιχα μέτρα της Εξισωτικής Αποζημίωσης, του προηγούμενου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της ΠΑΣΟΚΟΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Η μόνη και ουσιαστική προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα της Εξισωτικής Αποζημίωσης της Κυβέρνησης Εθνικού και Πατριωτικού Σκοπού ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛαφορά στη δήλωση επιλέξιμων εκτάσεων σε ορεινή ή μειονεκτική περιοχή, πέρα από την προφανή απαίτηση ικανοποίησης του κριτηρίου του ενεργού γεωργού, το οποίο ισχύει για όλες τις ενισχύσεις.

Από την άλλη απλοποιήθηκε το πρόγραμμα, χτυπώντας τη γραφειοκρατία και μειώνοντας την ταλαιπωρία των δικαιούχων αγροτοκτηνοτρόφων.

Οι βασικές διαφορές

Η ενίσχυση της νέας Εξισωτικής Αποζημίωσης, δίνεται αποκλειστικά στους γεωργούς που δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις σε ορεινές/μειονεκτικές περιοχές, ενώ ταυτόχρονα καταργήθηκε και το κατώτερο όριο των 20 στρεμμάτων (2 εκτάρια) για την ένταξη στα μέτρα της Εξισωτικής Αποζημίωσης.

Με αυτό τον τρόποέγινε κατανοητή σε όλους η ολοφάνερη στήριξη:

  1. A) τηςγεωργικής γης, ως «μέσο παραγωγής», με κριτήρια τη θέση της και την (συνακόλουθη) αξία της και

Β) της μικρής και μεσαίας, οικογενειακής μορφής, γεωργικής εκμετάλλευσης, από την Κυβέρνηση Εθνικού και Πατριωτικού Σκοπού ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Με αυτό τον τρόπο, υπολογίζεται ότι πάνω από 250.000 μικροκαλλιεργητές αποκτούν πρόσβαση στην εξισωτική αποζημίωση για πρώτη φορά, εισπράττοντας ποσά σημαντικά για την επιβίωση αυτών και των αγροτικών νοικοκυριών τους.

 

Πίνακας 1. Στρεμματικές Ενισχύσεις Εξισωτικής Αποζημίωσης 2016

Δηλούμενες

επιλέξιμες

εκτάσεις

Ενίσχυση για

ορεινές περιοχές

(€/στρ.)

Ενίσχυση για

μειονεκτικές

περιοχές(€/στρ.)

Από 0 έως 200 στρ. 12,5 9,5
Από 200 έως 250 στρ. 10,0 7,6
Από 250 έως 300 στρ. 6,25 4,75
Πάνω από 300 στρ. 0 0

 

Πίνακας 2: Δικαιούχοι – Κριτήρια επιλεξιμότητας

Νέα περίοδος (2016) Προηγούμενη περίοδος (2015)
Προϋποθέσεις συμμετοχής ·         Να έχει επιλέξιμες εκτάσεις σε ορεινή/μειονεκτική περιοχή. ·         Να είναι μόνιμος κάτοικος ορεινών/μειονεκτικών περιοχές ή να είναι μόνιμος κάτοικος λοιπών περιοχών.

·         Να μετακινεί τουλάχιστον 5 ΜΜΖ σε ορεινή/μειονεκτική περιοχή.

·         Να έχει τουλάχιστον 2 εκτάρια επιλέξιμων εκτάσεων σε ορεινή/μειονεκτική περιοχή.

Γενικοί όροι ·         Να είναι ηλικίας 18-67 ετών.

·         Να μη λαμβάνει σύνταξη ως άμεσα ασφαλισμένος.

·         Να μην έχει ενταχθεί στο μέτρο της Πρόωρης Συνταξιοδότησης.

·         Να μην είναι διάδοχος με 10ετή/ ετήσιο αποκλεισμό.

·         Να έχει εμπρόθεσμη αίτηση.

Οικονομικές προϋποθέσεις ·         Να είναι ενεργός γεωργός. ·         Να μην έχει μόνιμη εξωγεωργική απασχόληση.

·         Το συνολικό οικογενειακό εξωαγροτικό εισόδημα να είναι μικρότερο από 22.500,00 ευρώ.

·         Το γεωργικό εισόδημα (συμπεριλαμβανομένου του γεωργικού εισοδήματος του/της συζύγου) να είναι μεγαλύτερο του 25% του συνολικού ατομικού εισοδήματος.

·         Να μην έχει πραγματοποιήσει περισσότερα από 140 ημερομίσθια σε εξω-γεωργικούς τομείς (χωρίς να είναι αλιεργάτης, δασεργάτης, εργάτης γης ή σμυριδεργάτης).

·         Να μην υποβάλλεται αίτηση εξισωτικής από τον/τη σύζυγο.

·         Να μη λαμβάνει αναπηρική σύνταξη

 

Μία, επίσης, σημαντική διαφοροποίηση είναι ότι στη νέα Εξισωτική Αποζημίωση όλες οι κατηγορίες δικαιούχων και καλλιεργειών αντιμετωπίζονται το ΙΔΙΟ, επιφέροντας την ΙΣΟΝΟΜΙΑ στην πράξη, στοχεύοντας στην ισορροπημένη ανάπτυξη του αγροτοδιατροφικού τομέα!

Η σύγκριση των δύο προγραμμάτων είναι ΑΜΕΙΛΙΚΤΗ!

Το νέο Πρόγραμμα ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ αποτελεί ΑΠΟΔΕΙΞΗ πως αυτή η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ και θέλει και μπορεί να στηρίξει τις ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ και αυτούς που έχουν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ!

Η Κυβέρνηση Εθνικού και Πατριωτικού Σκοπού ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛαλλάζει την Αγροτική Ελλάδα, στην ΠΡΑΞΗ!

 

 

Η βουκέντρα

 

Ετικέτες: ,