• Σήμερα είναι: Τετάρτη, Ιούνιος 26, 2019

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αλλάζουν την αγροτική Ελλάδα

Όλες οι συνδεδεμένες ενισχύσεις που θα ισχύσουν το 2017

Σημαντικότατες αλλαγές έρχονται τη νέα χρονιά στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις, και στη φυτική και στη ζωική παραγωγή.

Σύμφωνα με τα όσα έχει γνωστοποιήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2017, αλλάζουν τα ποσά ενίσχυσης καθώς και η διάρθρωση τους μεταξύ φυτικής και ζωικής κατεύθυνσης, με εμφανή και ξεκάθαρη τη βούληση για στήριξη της κτηνοτροφίας.

Συγκεκριμένα, ο νέος πίνακας των συνδεδεμένων ενισχύσεων έχει ως εξής:

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ  ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  2017

Α) ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Τομέας Ποσά σε ευρώ
ΡΥΖΙ 7.811.531
ΣΚΛΗΡΟΣΙΤΑΡΙ 12.000.000
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΤΟΜΑΤΑ 3.000.000
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΠΡΟΣΧΥΜΟΜΟΙΗΣΗ. 7.603.500
ΒΡΩΣΙΜΑΟΣΠΡΙΑ 4.882.207
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑΨΥΧΑΝΘΗ(*) 6.835.089
ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ 2.929.324
ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ 950.000
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ 6.835.089
ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΣΥΜΠΥΡΗΝΑ 2.929.324
ΣΤΑΦΙΔΑ 5.000.000
ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ 4.000.000
ΜΗΛΑ 4.000.000
ΚΡΟΚΟΣ 500.000
ΜΗΔΙΚΗ&ΤΡΙΦΥΛΛΙ (*) 25.809.281
ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (*) 95.085.345

 

Β) ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Τομέας Ποσά σε ευρώ
ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ 50.978.015
ΒΟΕΙΟ 36.336.635
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.380.000
ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ 781.153
ΣΥΝΟΛΟ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 91.475.803

 

Γ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ: 186.561.148 ευρώ (όταν το 2016 ήταν κάτω από 150.000.000 ευρώ)

(*) Τα κτηνοτροφικά ψυχανθή, η μηδική και το τριφύλλι έστω κι αν εντάσσονται στη φυτική παραγωγή, είναι άμεσα σχετιζόμενα, ως ζωοτροφές, με την κτηνοτροφία και βοηθούν στην επάρκεια και στην τροφοδοσία των απαιτούμενων και αναγκαίων Ελληνικών ζωοτροφών. Έτσι, στην πραγματικότητα, οι συνδεδεμένες ενισχύσεις στη ζωική παραγωγή φτάνουν συνολικά στα 124.120.173 ευρώ, διαμορφώνοντας τη σχέση ζωικής και φυτικής παραγωγής περίπου σε 67% προς 33% (αντίστοιχα) ικανοποιώντας μία πάγια θέση και συναντίληψη όλων των ασχολουμένων με τον αγροτικό τομέα πως το δομικό στοιχείο της αλλαγής πορείας της αγροτικής οικονομίας, περνά μέσα από την αντιστροφή της στήριξης της Ελληνικής Κτηνοτροφίας.

Η σύγκριση των δύο κατευθύνσεων στήριξης των συνδεδεμένων ενισχύσεων (αυτής της ΠΑΣΟΚΟΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και της σημερινής από την Κυβέρνηση Εθνικού και Πατριωτικού Σκοπού ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ), είναι ΑΜΕΙΛΙΚΤΗ!

Η νέα διάρθρωση των ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ αποτελεί χειροπιαστή ΑΠΟΔΕΙΞΗ πως ΑΥΤΗ η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ και θέλει και μπορεί να στηρίξει τις ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, την ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ και αυτούς που έχουν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ!

Η Κυβέρνηση Εθνικού και Πατριωτικού Σκοπού ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛαλλάζει την Αγροτική Ελλάδα, στην ΠΡΑΞΗ!

Η βουκέντρα

Ετικέτες: ,