• Σήμερα είναι: Τετάρτη, Ιούνιος 26, 2019

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αλλάζουν την Αγροτική Ελλάδα

Έτσι θα πετύχουμε την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τη δημιουργία επιχειρηματιών – γεωργών!

Οι «νέοι γεωργοί» ατμομηχανή για την αγροτική ανάπτυξη!

16 Ιανουαρίου 2017: η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερόμενων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για την «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Στόχος αυτού του μέτρου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι η  αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω ηλικιακής ανανέωσης και  δημιουργία επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Είναι γνωστό, πως τα τελευταία χρόνια, διαμορφώνεται μια έντονη τάση απασχόλησης πολλών νέων με τον πρωτογενή τομέα είτε ως διάδοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, είτε ως νεοεισερχόμενοι γεωργοί. Με τον τρόπο αυτό όλοι οι υποψήφιοι επενδυτές-«νέοι γεωργοί» επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, καθώς η αγροτική οικονομία αναδεικνύεται σήμερα ως μια σημαντική ευκαιρία για ένα επαγγελματικό ξεκίνημα.

Είναι αυτονόητο, όμως, πως οι νέοι που έχουν την πρόθεση να επενδύσουν αγοράζοντας γη ή αναβαθμίζοντας τις υφιστάμενες εκμεταλλεύσεις, χρειάζονται σημαντική οικονομική (και όχι μόνο) στήριξη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελληνική Πολιτεία, μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενισχύει οικονομικά νέους, ηλικίας μέχρι 41 ετών, με κατ΄ αποκοπή ποσά μέχρι και 22.000 ευρώ, για τα πρώτα βήματα τους στη φυτική και στη ζωική παραγωγή.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων-φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο σχετικό Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» γίνεται μέχρι τις 16.01.2017, ενώ μέχρι τις 30.01.2017 μπορεί να προσκομιστεί ο φάκελος υποψηφιότητας στη οικεία ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Οι βασικές διαφορές

Φτάνει μία γρήγορη ματιά στον πίνακα που ετοιμάσαμε για τους αναγνώστες του Dominonews.gr για να γίνουν κατανοητές οι διαφορές αλλά κυρίως τα πλεονεκτήματα του νέου προγράμματος «νέων γεωργών» αυτής της Κυβέρνησης Εθνικού και Πατριωτικού Σκοπού ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα της ΠΑΣΟΚΟΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ για να καταλάβει και ο πιο δύσπιστος και κακόπιστος αναγνώστης πως ΑΥΤΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ και θέλει, και μπορεί να στηρίξει τον Αγροτικό Τομέα και όσους θέλουν να δραστηριοποιηθούν σ’ αυτόν.

Από την άλλη απλοποιήθηκε και ποσοτικοποιήθηκε η αντικειμενικότητά του προγράμματος (με την εισαγωγή επίτευξης ελάχιστης βαθμολογίας του υποψήφιου επενδυτή), χτυπώντας τη γραφειοκρατία και μειώνοντας την ταλαιπωρία των (δυνητικά) δικαιούχων αγροτοκτηνοτρόφων, με την παράλληλη αποκέντρωση και «τοπικοποίηση» των διαδικασιών (στις ΔΑΟΚ και τις περιφέρειες από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις).

Απόδειξη των παραπάνω: ο τεράστιος αριθμός αιτήσεων , που ποτέ δεν υπήρχε παρόμοιο ενδιαφέρον υποψήφιων!

Διαφορές χαρακτηριστικών προγραμμάτων «νέων γεωργών»

Χαρακτηριστικό ΠΑΑ 2014-2020
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
ΠΑΑ 2007-2013
ΠΑΣΟΚΟΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ποσό Ενίσχυσης 17.000-22.000 ευρώ 15.000-20.000ευρώ
Διάρκεια Υλοποίησης

Επιχειρηματικού Σχεδίου (δέσμευση)

3-4 έτη 10 έτη

Η σύγκριση των δύο προγραμμάτων είναι ΑΜΕΙΛΙΚΤΗ!

Η Κυβέρνηση Εθνικού και Πατριωτικού Σκοπού ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αλλάζει την Αγροτική Ελλάδα, στην ΠΡΑΞΗ!

 

Η βουκέντρα

 

 

Ετικέτες: ,