• Σήμερα είναι: Δευτέρα, Μάιος 20, 2019

12 «ξεροκέφαλες» αλήθειες για την εξισωτική

Domino News
Domino News
Σεπτέμβριος26/ 2018

Τί πραγματικά συμβαίνει με τη «Νέα οριοθέτηση («επαναχάραξη») μειονεκτικών περιοχών»

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε στις 13-9-2018 το ΥΠΑΑΤ το νέο χάρτη των μειονεκτικών περιοχών:

α) περιοχές με φυσικούς περιορισμούς και

β) περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα.

1) Η χάραξη/οριοθέτηση των ορεινών περιοχών δεν αλλάζει, ισχύει ως έχει, επειδή οι περιοχές αυτές έχουν καθοριστεί με βάση το υψόμετρο που δεν αλλάζει μέσα στο χρόνο.

2) Σκοπός της διαβούλευσης είναι να τεθούν ερωτήματα, σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με τη νέα οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς.

3) Στη συνέχεια, με βάση τις τεκμηριωμένες προτάσεις και τις επικεντρωμένες και στοχευόμενες αντιδράσεις, θα προκύψει η «τελική οριοθέτηση».

4) Υπάρχει η δυνατότητα διορθώσεων και βελτιώσεων. Η συμμετοχή στη διαβούλευση πρέπει να είναι καθολική και τεκμηριωμένη.

5) Επιπλέον, είναι γνωστό, πως για όσες περιοχές αναγκαστικά θα πρέπει να βγουν εκτός των μειονεκτικών, θα υπάρξει μία μεταβατική περίοδος (2 ετών) και θα παίρνουν μέρος της εξισωτικής αποζημίωσης.

6) Αυτό που γίνεται τώρα, έχει από το 2013 ψηφιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 για την επαναχάραξη των ζωνών των μειονεκτικών περιοχών, με βάση νέα αντικειμενικά και υποχρεωτικά κριτήρια, όπως το κλίμα, το νερό και το έδαφος. Αλλά όταν, τότε, εμείς, παρουσιάζαμε με τις εκπομπές μας τα (τότε) νέα δεδομένα… κάποιοι «πετούσαν αετό»…

7) Τα κριτήρια αυτά ισχύουν για όλους (για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

8) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος θα εγκρίνει πως εφάρμοσε το κάθε Κράτος-μέλος τα κριτήρια αλλά και τη διαδικασία που ορίζει ο Κανονισμός. Δεν μπορεί η Ελλάδα να αναβάλλει άλλο την εφαρμογή του Κανονισμού. Εξάντλησε ήδη κάθε χρονικό περιθώριο που έδινε ο Κανονισμός.

9) Αν δεν οριστούν οι περιοχές αυτές τώρα, το 2019 δεν θα μπορεί η Ελλάδα να πληρώσει εξισωτική, αλλά ούτε και τα επόμενα χρόνια.

10) Ο χάρτης που ισχύει τώρα, έχει να ανανεωθεί από το 1981.!.!.!

11) Η νέα οριοθέτηση των περιοχών επηρεάζει μόνο τα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης: κυρίως την εξισωτική και δευτερευόντως σχέδια βελτίωσης, νέους γεωργούς γιατί αφορά στο χαρακτηρισμό των περιοχών σε σχέση με τη γεωργία.

12) Η νέα οριοθέτηση των περιοχών δεν επηρεάζει το LEADER δεν επηρεάζει το ΕΣΠΑ, δεν επηρεάζει το Υπουργείο Εσωτερικών.

Συμπερασματικά

Η διαβούλευση είναι «ανοιχτή» και το ΥΠΑΑΤ μπορεί να προχωρήσει σε αλλαγές και βελτιώσεις του «χάρτη».

-Μπορούν να προστεθούν και άλλα κριτήρια για τις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα προκειμένου να επιλεγούν και άλλες περιοχές, αρκεί να τεκμηριώνονται

Είναι υποχρέωση της χώρας μας να εφαρμόσει τον ευρωπαϊκό κανονισμό 13025/2013, που ψηφίστηκε το 2013

Πηγή: bantis.blogspot.com