• Σήμερα είναι: Τρίτη, Αύγουστος 21, 2018

Εγκρίθηκαν 100 προσλήψεις για το Κτηματολόγιο

Domino News
Domino News
Σεπτέμβριος26/ 2017

Οι υπουργοί Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενεργείας αποφάσισαν την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου από την ΕΚΧΑ ΑΕ για την υποστήριξη των Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της χώρας έως και την κύρωσή τους. (Αριθμ. 158969/2987 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3327/21.09.2017)

Αναλυτικά εγκρίθηκε η πρόσληψη από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. 70 ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ειδικότητας Δασολόγων και 30 ΤΕ Δασοπόνων, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 4467/1917 (Α΄ 56 ), με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου με σύναψη σχετικών συμβάσεων, για την υποστήριξη των Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της χώρας έως και την κύρωσή τους.

Η διάρκεια απασχόλησης τους ορίζεται έως οκτώ (8) μήνες, μη επιτρεπόμενης της μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε αορίστου χρόνου. Το ακριβές χρονικό διάστημα της απασχόλησης τους θα οριστεί στην σχετική προκήρυξη.

Το ως άνω προσωπικό μετά την πρόσληψη του από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. και μετά από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα κατανεμηθεί στις Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, σύμφωνα με την προκήρυξη των θέσεων (κατόπιν της σχετικής εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες της κάθε οργανικής μονάδας)

Πηγή: alfavita.gr