• Σήμερα είναι: Σάββατο, Οκτώβριος 20, 2018

Κυνήγι αγριόχοιρου: Αυξάνεται το όριο κάρπωσης στις Σέρρες

Domino News
Domino News
Νοέμβριος09/ 2017

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 6 Νοεμβρίου 2017 ενέκρινε τη διεύρυνση και στο Νομό Σερρών της εφαρμογής του μέτρου αύξησης του ορίου κυνηγετικής κάρπωσης του αγριόχοιρου (Sus scrofa) με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου της αλματώδους αύξησης του πληθυσμού των αγριόχοιρων. Το όριο κυνηγετικής κάρπωσης του αγριόχοιρου αυξάνεται από 6 άτομα κατά ομάδα και έξοδο σε 10 άτομα. (ΦΕΚ Αρ. 3893, τ. 2)

Η Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά εκφράζει την ικανοποίησή της για τη διεύρυνση του μέτρου. Σχετικό υπόμνημα είχε καταθέσει στη σύσκεψη που έγινε στις 1/9/2017 στο Διοικητήριο, όπου συμμετείχαν:

■ η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης,

■ η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,

■ οι Δήμοι του Νομού Θεσσαλονίκης,

■ η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας-Θράκης,

■ και επιστημονικοί φορείς.

Στο υπόμνημα της Υφυπουργού Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά συμπεριλαμβάνονταν προτάσεις της για την αντιμετώπιση του φαινομένου στο Νομό Σερρών, όπου η αλματώδης αύξηση του αριθμού των αγριόχοιρων απειλεί την ασφάλεια κατοικημένων περιοχών και την αγροτική παραγωγή. Μεταξύ των προτάσεων της Υφυπουργού βρίσκονται και οι ακόλουθες:

■ Η διερεύνηση της αλλαγής του κανονισμού ασφάλισης του ΕΛΓΑ, ώστε να καλύπτει ασφαλιστικά και τις ζημιές από αγριόχοιρους και εκτός των περιοχών RAMSAR.

■ Η υποβολή, αμέσως και σε τακτά χρονικά διαστήματα, εισηγήσεων από τις οικείες Δασικές αρχές προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την αυξομείωση της κάρπωσης, ανά κυνηγό και ανά έξοδο, αναλόγως της διακύμανσης του πληθυσμού των αγριόχοιρων, και την έγκριση της αυξομείωσης με απόφαση του Υπουργού, όπως πολύ σωστά προβλέπει η φετινή ρυθμιστική απόφαση για το κυνήγι.

■ Η εντατικοποίηση των ελέγχων περιφράξεων, βόσκησης, όρων λειτουργίας των εκμεταλλεύσεων οικόσιτων χοίρων κ.ά.

■ Η διοργάνωση εκστρατείας ενημέρωσης των πολιτών για το φαινόμενο, με στόχο τη μείωση της ρίψης απορριμμάτων σε υπαίθριες περιοχές ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία εστιών συγκέντρωσης των αγριόχοιρων κοντά σε κατοικημένες περιοχές.