• Σήμερα είναι: Τρίτη, Οκτώβριος 16, 2018

Νέα μείωση στον ELA για τις τράπεζες

Domino News
Domino News
Απρίλιος12/ 2018

Σε νέα μείωση του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες από τα 16,6 δισ. ευρώ στα 14,7 δισ. ευρώ προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος, στις 11 Απριλίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 14,7 δισ. ευρώ έως και την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018.

Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 1,9 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών,λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και από την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ