• Σήμερα είναι: Πέμπτη, Ιούλιος 18, 2019

Νομιμοποιούνται οριστικά οι αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων

Domino News
Domino News
Ιούνιος14/ 2019

Τις τελευταίες εκρεμμότητες στην οριστική νομιμοποίηση των αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων, καθώς και οι ποινές που θα προβλέπονται σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία, διευθετεί υπουργική απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης η οποία προωθήθηκε προς συναρμόδιους υπουργούς.

Εξασφαλίζεται έτσι η τήρηση των αυστηρών προδιαγραφών της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας ως προς τον βιολογικό τρόπο παραγωγής των πωλούμενων στις αγορές προϊόντων, με την πρόβλεψη ελέγχων και επιβολής προστίμων, σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία.

Στις εν λόγω αγορές θα συμμετέχουν αυστηρά παραγωγοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «η απόφαση αυτή αποτελεί άλλο ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της αμεσότητας στην επαφή των παραγωγών και των καταναλωτών, προκειμένου οι πρώτοι να απολαμβάνουν αδιαμεσολάβητα την προστιθέμενη αξία των προϊόντων τους.»

Τέλος, αναφέρεται πως σχεδιάζεται η επέκταση του θεσμού της Αγοράς Παραγωγών στους συμβατικούς παραγωγούς, ενός θεσμού με παράδοση σε πολλές άλλες χώρες, αλλά σε πολλές πόλεις της Ελλάδας.

Ετικέτες: ,