• Σήμερα είναι: Σάββατο, Μάιος 25, 2019

Ψήφισμα του ΤΕΦΑΑ Σερρών για το σχέδιο νόμου για τον Αθλητισμό

Domino News
Domino News
Δεκέμβριος06/ 2018

Με ψήφισμα που εξέδωσε το ΤΕΦΑΑ Σερρών, σχετικά με το Σχέδιο Νόμου για τον Αθλητισμό, αξιώνει την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του και ειδικότερα αυτά του προπονητή σε αθλητικά σωματεία και του γυμναστή σε χώρους άσκησης και φυσικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, καταθέτει μια σειρά από προτάσεις προκειμένου να συμπεριληφθούν στο εν λόγω νομοσχέδιο.

ΨΗΦΙΣΜΑ

του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Σερρών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) για το Σχέδιο Νόμου για τον Αθλητισμό. Το Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών θεωρεί ότι ΤΩΡΑ είναι η ώρα να κατοχυρωθούν θεσμικά τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του και ειδικότερα αυτά του προπονητή σε αθλητικά σωματεία και του γυμναστή σε χώρους άσκησης και φυσικής δραστηριότητας.

Ζητάμε:

1) Στην «Επιτροπή Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Προπονητών – Εκπαιδευτών» (άρθρο 45) να συμμετέχουν όλοι οι νόμιμα εκλεγμένοι Κοσμήτορες και Πρόεδροι των τεσσάρων (4) ΣΕΦΑΑ και των πέντε (5) ΤΕΦΑΑ (αντίστοιχα) της χώρας.

2) Οι προπονητές Γ’ Επιπέδου να μετονομαστούν σε «βοηθοί προπονητές» και να προέρχονται από προγράμματα διετούς κατάρτισης επιπέδου 5 προκειμένου να έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 31 §3 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.

3) Να γίνει α) μετονομασία των εκπαιδευτών (άρθρο 38 του προτεινόμενου νομοσχεδίου) σε «Γυμναστές» και επίσης β) διαχωρισμός των εκπαιδευτών/γυμναστών (άρθρο 38 του προτεινόμενου νομοσχεδίου) σε «Εκπαιδευτές/Γυμναστές» και «Βοηθοί  Εκπαιδευτών/Γυμναστών».

Συγκεκριμένα:

-Το επάγγελμα του εκπαιδευτή /γυμναστή συγκεκριμένης ειδικότητας να ασκεί μόνο όποιος έχει πτυχίο ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ της ημεδαπής ή αλλοδαπής (όπως ορίζεται στα εδάφια «α» και «β» του άρθρου 38).

-Το επάγγελμα του βοηθού εκπαιδευτή/γυμναστή συγκεκριμένης ειδικότητας να το ασκεί όποιος κατέχει τα επαγγελματικά προσόντα που αναγράφονται στα εδάφια στα «γ», «δ», «ε» και «στ» του άρθρου 38 στο νόμο.

-Να οριστούν συγκεκριμένες αρμοδιότητες που θα έχει ο βοηθός εκπαιδευτή/γυμναστή, του οποίου ο ρόλος θα είναι – κατ’ αποκλειστικότητα – επικουρικός στο έργο του  εκπαιδευτή/γυμναστή.

-Σε κάθε χώρο άσκησης και φυσικής δραστηριότητας ο αριθμός των βοηθών εκπαιδευτών/γυμναστών να μην ξεπερνά τον αριθμό των εκπαιδευτών/γυμναστών (αναλογία 1/1).

Πηγή: eproodos.gr