• Σήμερα είναι: Δευτέρα, Φεβρουάριος 18, 2019

Διαγράφονται τα χρέη 150.000 ασφαλισμένων σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ

Domino News
Domino News
Ιούλιος06/ 2018

Με ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας, προβλέπεται η διαγραφή ασφαλιστικών εισφορών για περισσότερους από 150.000 γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και δημοσιογράφους, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις για οφειλές που ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για ασφαλισμένους σε δύο ή και περισσότερα ταμεία, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών από το Κέντρο Είσπραξης Ασφα- λιστικών Οφειλών, καθώς η ατομική οφειλή με τις προσαυξήσεις ετών σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνά και τα 100.000 ευρώ.

Ποιους αφορά το θέμα

Πρόκειται για χρέη, κάποια από τα οποία έχουν ήδη βεβαιωθεί πριν από τη λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, σε ασφαλισμένους οι οποίοι βρίσκονταν παράλληλα στα μητρώα δύο ή περισσότερων Ταμείων για το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο απασχόλησης.

Τι θα πρέπει να πληρώσετε

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαγραφή του χρέους θα είναι η καταβολή του συνόλου των εισφορών σε έναν από τους δύο ασφαλιστικούς φορείς. Θα διαγράφονται όμως οι επιβαρύνσεις που έχουν δημιουργηθεί λόγω παλαιότερων δυσμενέστερων ερμηνειών νόμων.

Ποιά περίοδο αφορά η απαλλαγή

Όπως αναφέρει το σχετικό σχέδιο νόμου, βεβαιωμένες ή μη οφειλές προς ασφαλιστικούς φορείς, οι οποίες δημιουργούν εύλογη αμφιβολία αν υπάγονται ή όχι σε καθεστώς παράλληλης ασφάλισης (σε δύο ή περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία) δύνανται να διαγραφούν και οι ασφαλισμένοι να απαλλαγούν. Η απαλλαγή αυτή θα αφορά το χρονικό διάστημα έως 31 Δεκεμβρίου 2016.

Ποιοί θα κρίνουν το θέμα σας

Τα αιτήματα θα κρίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των πρώην Ταμείων που έχουν υπαχθεί στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Παράλληλα, θα υπάρχει γνωμοδότηση και από το Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης.

Πηγή: economico.gr