• Σήμερα είναι: Δευτέρα, Φεβρουάριος 18, 2019

ΟΔΔΗΧ: Και μακροπρόθεσμα βιώσιμο το χρέος

Domino News
Domino News
Ιούλιος05/ 2018

Τα μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους που συμφωνήθηκαν τον Ιούνιο του 2018 εξασφαλίζουν την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του, ξεκαθαρίζει σε μελέτη του ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Η ανάλυση αποτελεί την καλύτερη απάντηση στα σενάρια αβεβαιότητας για τα έτη μετά το 2031.

Τα μέτρα ελάφρυνσης περιλαμβάνουν άμεσα και άνευ όρων μέτρα, όπως την περαιτέρω αναβολή 10 έτη στους τόκους και τα χρεολύσια σε 96,9 δισ. ευρώ των δανείων του EFSF και την παράταση του σταθμισμένου μέσου όρουv ωρίμασης κατά 10 έτη. Επίσης, περιλαμβάνουν μέτρα που εξαρτώνται από τη συμμόρφωση σε κριτήρια, όπως την κατάργηση αύξησης στο περιθώριο επιτοκίου του χρέους από το δεύτερο πρόγραμμα, που αντιπροσωπεύει εξοικονόμηση περίπου 0,2 δις ευρώ ετησίως και (την επιστροφή των κερδών της ΕΚΤ από το 2014 και έως το 2017, συνολικό ποσό ύψους 5,8 δις ευρώ που θα δοθεί την περίοδο το 2018-2022.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Οργανισμού, ο ESM θα εκταμιεύσει ένα τελικό δάνειο ύψους 15 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της 4ης αναθεώρησης του προγράμματος. το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω αύξηση στο αποθεματικό μετρητών της Ελλάδας: η Ελλάδα θα έχει € 24,1 δις ευρώ συνολικά ως προληπτικό μαξιλάρι – το ισοδύναμο ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών δύο ετών και την αγορά προηγούμενων δανείων / ομόλογων των οποίων οι όροι είναι σχετικά δυσμενείς για να μειωθεί το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους.

Σύμφωνα με την άτυπη ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους (DSA) που πραγματοποιεί ο ΟΔΔΗΧ, οι ακαθάριστες ανάγκες χρηματοδότησης και εξυπηρέτησης του χρέους θα είναι κάτω από 20% του ΑΕΠ μέχρι το 2060 που αποτελεί το βασικό όριο για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους.

Στα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης, επισημαίνεται ότι η δυναμική του χρέους είναι σαφώς βιώσιμη και σε καθοδική πορεία μετά από αυτά τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους με το χρέος να θεωρείται βιώσιμο ακόμη και μακροπρόθεσμα. Ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί στο 128% του ΑΕΠ το 2032 έναντι 134% στο παρελθόν και για την περίοδο 2018-2032, οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες μειώθηκαν κατά 2,7% ως ποσοστό του ΑΕΠ σε 10,6% κατά μέσο όρο.

Επίσης, τονίζεται ότι Ελλάδα έχει πολύ καλές προοπτικές χωρίς τον κίνδυνο αναχρηματοδότησης. Η χώρα είναι εφοδιασμένη με μετρητά 24,1 δισ. ευρώ στο τέλος του προγράμματος, που αντιστοιχούν σε 2 χρόνια ακαθάριστες ανάγκες χρηματοδότησης.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι τα κυμαινόμενα επιτόκια στο χρέος αντιπροσωπεύουν πλέον μόνο το 49% του συνολικού χαρτοφυλακίου χάρη στα βραχυπρόθεσμα μέτρα που εφαρμόστηκαν και στην επικέντρωση της Ελλάδας σε εκδόσεις σταθερού επιτοκίου τους τελευταίους 12 μήνες.

Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα προστατεύεται από τον κίνδυνο επιτοκίων μέσω συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίων, τις περιορισμένες χρηματοδοτικές ανάγκες, το σημαντικό όγκο μετρητών, τη χαμηλή ευαισθησία του κόστους χρηματοδότησης του ESM και τις μελλοντικές επαναγορές. Κλείνοντας, στα συμπεράσματα επισημαίνεται ότι η ρήτρα που υπάρχει για το 2032 αποτελεί δικλείδα ασφαλείας, εάν η δυναμική του χρέους δεν θεωρηθεί ικανοποιητική και απαιτηθεί εφαρμογή πρόσθετων μέτρων.

Πηγή: kontranews.gr